The Soda Pop

Chuẩn kiến thức kĩ năng Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên