Chuẩn kiến thức kĩ năng Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào.
Better a broken promise than none at all.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog