Chuẩn kiến thức kĩ năng Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have