XtGem Forum catalog

Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Sử 6 -Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Cây papyrus

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì ?-Thiên văn học và lịch ra đời thuận lợi để làm ruộng .-Làm đồng hồ đo thời gian .-Chữ tượng hình là hình vẽ theo qui ước , mô phỏng vật thật .-Người Ai Cập viết trên giấy Pa- pi -rút ; người Trung Quốc viết trên mai rùa, thẻ tre ; người Lưỡng Hà viết trên đất sét đem nung khô .-Sáng tạo ra chữ số : số 1 đến 9 và số 0 là công của ngươi Ấn Độ cổ đại .-Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10, Pi=3,16. và giỏi về hình học .-Người Lưỡng Hà giỏi về số học .​
-Kiến trúc : Kim Tự Tháp ở Ai Cập , thành Ba- bi -lon ở Lưỡng Hà .Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ số 1 đến 9 và số 0 (Ấn Độ cổ đại)Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 102. Người Hi Lạp và Rô ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

-Người Hy Lạp và Rô Ma làm ra lịch dựa theo sự di chuyển của Trái đất quanh mặt trời ( 1 năm là 365 ngày 6 giờ chia thành 12 tháng .

-Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c….. do đó ý nghĩ của con người được ghi chép lại .

* Các nhà khoa học nổi danh:-Tóan học : Ta -lét , Pi- ta -go, Ơ -cơ -lít . Ứng dụng vào việc đo đạc ruộng đất , xây dựng, tính toán buôn bán , quân sự .-Vật lý : Ac- si - mét .-Triết học : Pla tôn,A ri x tốt .-Sử học: Hê- rô -đốt , Tu- xi -đít .-Địa lý : Stơ- ra -bôn .​


* Văn học Hy Lạp :-Sử thi I –li- át , Ô- đi- xê của Hô -me .-Kịch thơ Ô -re -xti của Et- xin, Ơ -đép .* Kiến trúc và điêu khắc :-Pac –tê- nông –Hy Lạp.-Đấu trường Cô- li -dê – Rô ma .-Tượng lực sĩ ném đĩa .-Tượng thần vệ nữ Mi -lô .Chữ viết ,lịch và một số thành tựu khoa học cơ bản thời cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay .


Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Giấy papyrusLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ viết trên mai rùaLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ viết trên thẻ treLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ viết trên đất sét nung khôLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,cLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Bình gốm Hy LạpLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Thần VenusLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Khải hoàn môn La Mã

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.
It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên