Chương 3. Truyền tải điện năng, máy biến áp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91 SGK Vật Lý lớp 12
ĐỀ BÀI


Câu 1: Máy biến áp là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp

Câu 2: Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số Chương 3. Truyền tải điện năng, máy biến áp – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  91  SGK Vật Lý lớp 12bằng 3, khi


(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?


A. (1 080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);


C. (1 080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).


Câu 3: Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?


A. 6 V, 96 W.                         B. 240 V, 96 W.


C. 6 V, 4,8 W.                        D. 120 V, 4,8 W


Câu 4:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog