Phong cách ngôn ngữ khoa học – Ngữ văn 12

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ khoa học

I: Yêu cầu của bài học

-Nắm vững khái niệm và các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học.

-Có kĩ năng sử dụng ngôn ngữ khoa học để tạo một số văn bản.

II: Kiến thức cơ bản

1: Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính: các văn bản khoa học chuyên sâu, các văn bản dùng để giảng dạy các môn khoa học, các văn bản phổ biến kiến thức khoa học.

2:Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học, tiêu biểu là trong văn bản khoa học. Chức năng của ngôn ngữ khoa học chủ yếu là thông báo các vấn đề khoa học.

Ở dạng viết, ngoài việc dùng từ ngữ, câu, đoạn, văn bản, ngôn ngữ khoa học còn dùng các kí hiệu , công văn, sơ đồ, bảng biểu…

Ở dạng nói, ngôn ngữ khoa học có yêu cầu về phát âm, diễn đạt, tính lôgic trong cách triển khai vấn đề.

3: ngôn ngữ trong văn bản khoa học mang các đặc trưng cơ bản: tính khái quát, trừu tượng; tính lí trí, lôgic; tính khách quan, phi cá thể. Điều đó thể hiện qua cách sử dụng từ ngữ, cú pháp, cách trình bày, lập luận…



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất.
A friend in power is a friend lost.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane