Bài 6: Máy phát điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào?

Câu 2: Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.


Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vectơ Bài 6: Máy phát điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4) quay 300 vòng/ phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ bao nhiêu ?


A. 10 vòng/giây;               B. 20 vòng/giây;


C. 5 vòng/ giây;                   D. 100 vòng/ giây


Câu 4: Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn đường dây nối từ nguồn đến tải. Hãy xét trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh rằng trong số bốn đường dây nối ấy có một đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 (đường dây trung hòa).


****


HƯỚNG DẪN GIẢI


Câu 1:, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là bài thơ của giác quan.
Love is the poetry of the senses.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop