XtGem Forum catalog

Chương 4. Cơ năng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 145 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  145  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 5:  Cơ năng là một đại lượng


A. Luôn luôn đúng.


B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.


C. Có thê dương hoặc bằng không.


D. Luôn luôn khác không


Câu 6: Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?


Câu 7: Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản không khí. Trong quá trình MN, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh.
A weak man in a corner is more dangerous than a strong man.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên