XtGem Forum catalog

Chương 4. Cơ năng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 145 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  145  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 5:  Cơ năng là một đại lượng


A. Luôn luôn đúng.


B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.


C. Có thê dương hoặc bằng không.


D. Luôn luôn khác không


Câu 6: Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?


Câu 7: Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản không khí. Trong quá trình MN, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên