XtGem Forum catalog

Reading Unit 7 Lớp 12 Trang 74

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Reading trang 74 SGK. Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh sự phát triển của quốc gia là thường xuyên thực hiện cải cách kinh tế.

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

1. Em có thể thấy gì trong tranh?

2. Em nghĩ những người trong tranh sống nghèo khổ hay giàu có?

3. Theo em ta nên làm gì để cải thiện tình trạng ấy?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu.
No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên