Duck hunt

[ Có Đáp án] Đề thi kì 1 môn Anh lớp 6 trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa 2015

HocTap321 chia sẻ [ Có Đáp án] Đề thi kì 1 môn Anh lớp 6 trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa 2015

Tham khảo Đề thi kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án của trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH SƠN

Trường THCS Ba Cụm Bắc

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Tiếng Anh- 6

Thời gian làm bài 45 phút

A. MULTIPLE CHOICE:

 I. Choose the word (A, B, C or D) in each group that has the underlined pronounced differently from the rest. (1.0 M)


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên