XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 3 Lớp 10 Trang 38

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Language Focus trang 38 SGK. Trong phần này chúng ta cùng ôn lại Grammar của The past perfect và The past perfect vs the past simple.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

1. The past perfect

2. The past perfect vs the past simple

 

Exercise 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành.

1. had broken                          2. had done              3. had met

4. had not turned off               5. had ever seen       6. had been, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận.
Love is a game in which one always cheats.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên