The Soda Pop

Language Focus Unit 3 Lớp 10 Trang 38

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Language Focus trang 38 SGK. Trong phần này chúng ta cùng ôn lại Grammar của The past perfect và The past perfect vs the past simple.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

1. The past perfect

2. The past perfect vs the past simple

 

Exercise 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành.

1. had broken                          2. had done              3. had met

4. had not turned off               5. had ever seen       6. had been, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những thiên thần tốt đẹp cũng có thể sai lầm... ngày nào họ cũng phạm sai lầm và rơi khỏi Thiên đường như ruồi.
Good angels are fallible ... they sin every day and fall from Heaven like flies.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên