pacman, rainbows, and roller s

Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Trang 115 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

a) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

b) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


c)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

d)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Đặt u = x +1; dv=sinxdx  => du = dx ;v = -cosx. Khi đó:


Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


b) HD:  Đặt u = ln x ,dv = x2dx


c) 2ln2 – 1. HD : Đặt u = ln(1+x); dv=dx  .


d)-1. HD. Cách 1: (Áp dụng công thức tính tích phân từng phần hai lần), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên