Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Trang 115 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

a) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

b) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


c)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

d)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Đặt u = x +1; dv=sinxdx  => du = dx ;v = -cosx. Khi đó:


Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


b) HD:  Đặt u = ln x ,dv = x2dx


c) 2ln2 – 1. HD : Đặt u = ln(1+x); dv=dx  .


d)-1. HD. Cách 1: (Áp dụng công thức tính tích phân từng phần hai lần), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.
It is the patriotic duty of every man to lie for his country.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have