Polaroid

Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Trang 115 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

a) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

b) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


c)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

d)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Đặt u = x +1; dv=sinxdx  => du = dx ;v = -cosx. Khi đó:


Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


b) HD:  Đặt u = ln x ,dv = x2dx


c) 2ln2 – 1. HD : Đặt u = ln(1+x); dv=dx  .


d)-1. HD. Cách 1: (Áp dụng công thức tính tích phân từng phần hai lần), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên