Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Trang 115 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

a) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

b) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


c)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

d)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Đặt u = x +1; dv=sinxdx  => du = dx ;v = -cosx. Khi đó:


Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


b) HD:  Đặt u = ln x ,dv = x2dx


c) 2ln2 – 1. HD : Đặt u = ln(1+x); dv=dx  .


d)-1. HD. Cách 1: (Áp dụng công thức tính tích phân từng phần hai lần), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog