Disneyland 1972 Love the old s

Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Trang 115 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

a) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

b) Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


c)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)

d)Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Đặt u = x +1; dv=sinxdx  => du = dx ;v = -cosx. Khi đó:


Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 4,5,6)


b) HD:  Đặt u = ln x ,dv = x2dx


c) 2ln2 – 1. HD : Đặt u = ln(1+x); dv=dx  .


d)-1. HD. Cách 1: (Áp dụng công thức tính tích phân từng phần hai lần), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.
Always go too far, because that's where you'll find the truth.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên