Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.

Lược đồ Cao trào cách mạng 1930-1931I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hỏang kinh tế thế giới ( 1929-1933)Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.

* Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 lan nhanh sang các thuộc địa trong đó có VN:-Nông nghiệp , công nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn , giá cả đắt đỏ .-Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ , hạn hán lũ lụt .* Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh:-Ảnh hưởng nặng của khủng hỏang kinh tế thế giới ( 1929-1933).-Chính sách bóc lột (tăng thuế) ,khủng bố ,đàn áp dã man của Pháp.-Đ CSVN ra đời tập hợp nhân dân đấu tranh.Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.Lược đồ Phong trào Xô Viết Nghệ tĩnhII.Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh .a.Dưới sự lãnh đạo của Đảng , phong trào đấu tranh phát triển mạnh trên toàn quốc ( 1930-1931) đạt đến đỉnh cao đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh .-2-1930 , 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công.-4- 1930 bãi công ở Nam Định , Bến Thủy, Hải Phòng , Sài gòn …-1-5-1930 ngày Quốc tế Lao Động , mít tinh, bãi công ở nhiều nơi , xuất hiện truyền đơn, cờ Đảng tại Hà Nội , Hải Phòng , Nam Định , Bến Thủy , Sài gòn , Chợ Lớn ….-9-1930 phát triển mạnh tại Nghệ Tĩnh.Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.

Lược đồ Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh 1930-1931b.Phong trào ở Nghệ -Tĩnh mạnh nhất đạt tới đỉnh cao ( 9-1930) .Xem bản đồ trang 44 :Căn cứ CM : huyện Thanh Chương ( Nghệ An ) .Nơi công nhân biểu tình : Vinh.Nơi nông dân biểu tình : Nam Đàn , Hưng Nguyên, Can Lộc….Địa phương lập chính quyền Xô Viết cấp xã : Quỳnh Lưu , Diễn Châu , Nghi Lộc , Nam Đàn , Hưng nguyên.Nơi cơ quan tỉnh ủy đóng : Thanh Chương…- Như vậy khởi nghĩa lan rộng khắp nơi-Chính quyền phong kiến tay sai bị tan rã .-Các tổ chức Đảng ở Địa phương ( Ban chấp hành nông hội xã…) quản lý mọi mặt ở nông tnôn , làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo kiểu Xô Viết .c. Chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng :* Quản lý chính quyền : ban chấp hành nông hội xã do chi bộ Đảng lãnh đạo quản lý mọi mặt ở nông thôn .* Hình thức chính quyền : theo kiểu Xô Viết .* Các chính sách :+ Kinh tế : chia lại ruộng đất công , giảm tô , xóa nợ , bãi bỏ thuế của đế quốc , phong kiến.+ Xã hội : khuyến khích học chữ quốc ngữ , bài trừ mê tín dị đoan , giáo dục ý thức chính trị cho nhân dân .+ Quân sự : tổ chức các đội tự vệ vũ trang .+ Chính trị :thực hiện quyền tự do dân chủ ,các tổ chức quần chúng .* Nhược điểm : chưa lập bộ máy chính quyền hoàn chỉnh , chưa triệt để giải quyết ruộng đất cho nông dân .* Hoạt động mạnh nhất là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên ngày 12-9-1930 đạt đến đỉnh cao, khiên Pháp đàn áp dã man .Tuy thất bại nhưng có ý nghĩa to lớn , chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng.Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.Tranh Xôviết Nghệ -TĩnhIII. Lực lượng cách mạng được phục hồi .-Cuối 1931 Pháp khủng bố cực kỳ tàn bạo .-Đảng viên bị bắt , nhà tù thành trường học cách mạng , tìm cách liên lạc với cơ sở bên ngoài .-Bên ngoài Đảng viên tranh cử vào hội đồng thành phố , tuyên truyền cho quần chúng theo khẩu hiệu của Đảng , như vậy phong trào đã được khôi phục như :+ Hệ thống tổ chức Đảng được phục hồi vào 1934-1935, các xứ ủy Bắc Kỳ , Trung Kỳ, Nam Kỳ lần lượt được lập lại .+ Tháng 3-1935 Đại Hội lần I của Đảng họp tại Ma cao chuẩn bị cao trào mới .+1930-1931: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh .+1931-1934 : thoái trào .+1934-1935 : phục hồi ,khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.
The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog