XtGem Forum catalog

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 81SGK Giải tích 12 cơ bản)


Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x – y + z – 7 = 0.

Hướng dẫn giải


Xét:Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)


Do mặt phẳng ( α) ⊥ (β) nên


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)là vectơ song song hay nằm trên  ( α).


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)= (4 ; 0 ; -8) là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( α). Mặt phẳng ( α) qua A(1 ; 0 ; 1) và vuông góc với

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)có phương trình : 4(x – 1) + 0.(y – 0) – 8(z – 1) = 0  hay x – 2z + 1 = 0


Bài 8. (Hướng dẫn giải trang 81 SGK Giải tích 2 cơ bản)


Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:


a. 2x + my + 3z – 5 = 0      và  nx – 8y – 6z + 2 = 0, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên