Old school Swatch Watches

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 81SGK Giải tích 12 cơ bản)


Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x – y + z – 7 = 0.

Hướng dẫn giải


Xét:Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)


Do mặt phẳng ( α) ⊥ (β) nên


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)là vectơ song song hay nằm trên  ( α).


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)= (4 ; 0 ; -8) là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( α). Mặt phẳng ( α) qua A(1 ; 0 ; 1) và vuông góc với

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 7, 8, 9)có phương trình : 4(x – 1) + 0.(y – 0) – 8(z – 1) = 0  hay x – 2z + 1 = 0


Bài 8. (Hướng dẫn giải trang 81 SGK Giải tích 2 cơ bản)


Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:


a. 2x + my + 3z – 5 = 0      và  nx – 8y – 6z + 2 = 0, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ bởi vì hiện thực cuối cùng cũng tốt đẹp hơn giấc mơ.
You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên