Old school Easter eggs.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Ngành trồng trọt: Lương thực là cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp xay xát. Mía là nguyên liệu cho công nghiệp đường mía.

BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản (trong Atlát Địa lí Việt Nam) hoặc Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và kiến thức dã học, nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Trả lời:

Sự phân bố tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng đến phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.

- Công nghiệp khai thác nhiên liệu: Trung du và miền núi Bắc Bộ (than), Đông Nam Bộ (dầu, khí).

- Công nghiệp hoá chất: Trung du và miền núi Bắc Bộ (sản xuất phân bón, hoá chất cơ bản) và Đông Nam Bộ (sản xuất phân bón, hoá dầu).

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: ở nhiều địa phương, đặc biệt ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

2. Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do nào đó.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên