Old school Swatch Watches

Unit 2 Clothing: Getting started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 2 clothing 1 getting started dễ hiểu nhất. Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from. (Hãy nhìn những người đang mặc trang phục truyền thống của đất nước họ. Quyết định xem họ đến từ đất nưđc nào.)

a. She comes from Japan.

b. She comes from Viet Nam.

c. He comes from Scotland (the Ư.K).

d. She comes from India.

e. He comes from the USA.

f. She comes from (Saudi) Arabia.

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối.
Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên