Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)


Hướng dẫn giải:


Gọi h và h’ lần lượt là chiều cao hạ từ A, A’ đến mặt phẳng (SBC).


Gọi S1 và S2 theo thứ tự là diện tích các tam giác SBC và SB’C’.


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)


Khi đó ta có:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6) và


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật ngốc nghếch nếu sợ, nhưng thật khủng khiếp nếu không sợ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog