Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)


Hướng dẫn giải:


Gọi h và h’ lần lượt là chiều cao hạ từ A, A’ đến mặt phẳng (SBC).


Gọi S1 và S2 theo thứ tự là diện tích các tam giác SBC và SB’C’.


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)


Khi đó ta có:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6) và


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.
I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
James Joyce
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s