pacman, rainbows, and roller s

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)


Hướng dẫn giải:


Gọi h và h’ lần lượt là chiều cao hạ từ A, A’ đến mặt phẳng (SBC).


Gọi S1 và S2 theo thứ tự là diện tích các tam giác SBC và SB’C’.


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6)


Khi đó ta có:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6) và


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài tập 4, 5, 6), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng.
One is not exposed to danger who, even when in safety is always on their guard.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên