XtGem Forum catalog

Chương V – Tiết 5 : Nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 125
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 125


1. Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Nước là hợp chất tạo bởi hai…………là ………….và ……………..Nước tác dụng với một số …………….ở nhiệt độ thường  và một số ……………tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều …………..tạo ra axit.


Hướng dẫn giải:


Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxit bazơ tạo ra bazơ, tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit…


2. Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?


Hướng dẫn giải:


Bằng phương pháp hóa học (dùng dòng điện tách nước, đốt bằng tia lửa điện, hay tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường) hay phương pháp vật lí (nhiệt độ sôi, hóa rắn thành đá và tuyết), ta có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước. Phương trình hóa học:


Chương V – Tiết 5 : Nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 125


3. Tính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta mong ngươi hãy can đảm; linh hồn anh dũng có thể cải thiện cả tai ương.
I beg you take courage; the brave soul can mend even disaster.
Catherine II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên