Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt


Luyện tập


Câu 1: Một số ví sụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán được vay mượn:


Việt hóa theo hình thức sao phỏng, dịch nghĩa ra tiếng Việt:


- Bô lão --> người cao tuổi


- Cẩm thạch --> đá hoa


- Chi lưu --> sông nhánh


- Ái quốc --> yêu nước


- ...


Việt hóa theo kiểu rút gọn, đảo vị trí, thay đổi yếu tố:


- Chính đại quang minh --> quang minh chính đại


- Chính thị --> đích thị, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó.
Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt