Pair of Vintage Old School Fru

Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt


Luyện tập


Câu 1: Một số ví sụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán được vay mượn:


Việt hóa theo hình thức sao phỏng, dịch nghĩa ra tiếng Việt:


- Bô lão --> người cao tuổi


- Cẩm thạch --> đá hoa


- Chi lưu --> sông nhánh


- Ái quốc --> yêu nước


- ...


Việt hóa theo kiểu rút gọn, đảo vị trí, thay đổi yếu tố:


- Chính đại quang minh --> quang minh chính đại


- Chính thị --> đích thị, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên