Old school Swatch Watches

Chương I – Tiết 2 : Nguyên tử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 15, 16
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 15, 16


1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp

“…..là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện : từ……tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm…..mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…..”


Hướng dẫn giải


Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm


2.


a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?


b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.


c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.
Life and love are very precious when both are in full bloom.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên