XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 2 : Nguyên tử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 15, 16
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 15, 16


1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp

“…..là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện : từ……tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm…..mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…..”


Hướng dẫn giải


Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm


2.


a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?


b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.


c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm khu vườn bằng những đóa hoa, đừng bởi những chiếc lá đã rơi. Hãy đếm cuộc đời bằng những nụ cười, đừng bởi lệ lăn trên má.
Count the garden by the flowers, never by the leaves that fall. Count your life with smiles and not the tears that roll.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên