Ring ring

Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Reading Trang 152 SGK.

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hay thảo luận các câu hỏi sau:

1/ Theo em những người trong hình thuộc về tổ chức nào?

2/ Tổ chức này thực hiện các hoạt động gì?

3/ Ờ Việt Nam có Hội Chữ Thập Đỏ không?

While you read

Đọc đoạn văn sau và làm các hài tập kèm theo., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới của con người càng thấp và bé thì anh ta càng coi mình là cái phần lớn hơn của vũ trụ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên