Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Reading Trang 152 SGK.

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hay thảo luận các câu hỏi sau:

1/ Theo em những người trong hình thuộc về tổ chức nào?

2/ Tổ chức này thực hiện các hoạt động gì?

3/ Ờ Việt Nam có Hội Chữ Thập Đỏ không?

While you read

Đọc đoạn văn sau và làm các hài tập kèm theo., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự học trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên