Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Reading Trang 152 SGK.

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hay thảo luận các câu hỏi sau:

1/ Theo em những người trong hình thuộc về tổ chức nào?

2/ Tổ chức này thực hiện các hoạt động gì?

3/ Ờ Việt Nam có Hội Chữ Thập Đỏ không?

While you read

Đọc đoạn văn sau và làm các hài tập kèm theo., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng.
Phản khách vi chủ.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên