Hãy phân tích một vài nét về nghệ thuật đặc sắc của “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi)
Đề bài: Hãy phân tích một vài nét về nghệ thuật đặc sắc của Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)


Ngoài nội dung tư tưởng nhân nghĩa vô cùng phong phú và sâu sắc, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi còn có giá trị đặc sắc về nghệ thuật, xứng đáng là “thiên cổ hùng văn”. Tư tưởng nhân nghĩa, lòng yêu nước, chí khí quật cường, khát vọng độc lập, hòa bình của nhân dân Đại Việt đã được diễn tả một cách tráng lệ, mang âm điệu anh hùng ca.  1. Nói đến nghệ thuật Bình Ngô đại cáo là nói đến thể văn. Bài cáo của Nguyễn Trãi được viết theo lối văn biền ngẫu cặn thể vừa có đối vừa có niềm. Chữ cuối của các vế thượng. hạ đều được đối thanh (bàng, trắc) tạo nên sự nhịp nhàng, trầm bổng lôi cuốn. Bán dịch của giáo sư Bùi Văn Nguyên đã bám sát sự đối thanh (niêm) của nguyên tác:

“Ngẫm thù lớn há đội trời chung                                             (bâng)


Căm giặc nước thề không cùng sống !                                   (trắc)


Đau lòng nhức óc, chốc đã mười mấy năm trời;                  (bằng)


Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối…”                      (trắc)


hay:


Tuấn kiệt như sao buổi sớm                                    (trắc)


Nhân tài như lá mùa thu                                      (bằng)  1. Cáo là một trong những thể văn xuôi cổ; cách đặt câu mang tính quy phạm cổ điển. Nguyễn Trãi đã sử dụng biến hóa các kiểu câu tứ tự, bát tự, câu tứ lục, câu song quan, câu cách cú, câu gối hạc, làm cho nhịp văn lúc co ngắn, lúc duỗi dài, lúc nén xuống, lúc dồn dập. Khí văn mạnh mẽ, mang âm điệu anh hùng ca:


Câu song quan:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã sống tám mươi năm trong đời và tôi chẳng biết điều gì, ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra để bị tàn phá bởi sự đau khổ.
I have lived eighty years of life and know nothing for it, but to be resigned and tell myself that flies are born to be eaten by spiders and man to be devoured by sorrow.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru