Pair of Vintage Old School Fru

Reading Unit 4 Lớp 12 Trang 44

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Reading trang 44 SGK. Giáo dục bắt buộc được áp dụng cho tất cả trẻ em ở Anh từ 5 đến 16 tuổi. Ở Anh năm học bắt đầu từ tháng chín đến tháng bảy và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa Thu từ đầu tháng chín đến giữa tháng mười hai.

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

READING (ĐỌC)

 

Before you read

While you read

Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.

Giáo dục bắt buộc được áp dụng cho tất cả trẻ em ở Anh từ 5 đến 16 tuổi. Ở Anh năm học bắt đầu từ tháng chín đến tháng bảy và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa Thu từ đầu tháng chín đến giữa tháng mười hai. Học kỳ mùa Xuân từ đầu tháng giêng đến giữa tháng ba và học kỳ mùa Hè từ ngay đầu tháng tư đến giữa tháng bảy. Mỗi học kỳ có một tuần lễ nghỉ giừa kỳ, thường là vào cuối tháng mười, giữa tháng hai và cuối tháng năm.

Ở Anh có hai hệ thống giáo dục song song. Thứ nhất là hệ thống giáo dục công lập do nhà nước dài thọ và miễn phí cho tất cả học sinh. Thứ nhì là hệ thống giáo dục dân lập, học sinh phải trả học phí. Hệ thống trường công lập có 93% học sinh dang theo học, có thể được chia thành hai cấp độ: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Hãy xem Bảng biểu dưới đây để có thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở nước Anh.

Nhà nước soạn thảo chương trình học quốc gia và tất cả các trường công lập phải theo chương trình này. Nó bao gồm các môn học như Tiếng Anh, Thiết kế và Kỹ thuật, Địa lý, Toán, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Nghệ thuật, Vật lý, Giáo dục, Lịch sử và Ngoại ngữ. Các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học là các môn học trọng tâm, là môn bẳt buộc trong kỳ thi quốc gia ở các cấp độ trong hệ thống giáo dục trung học., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên