Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới.
In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane