The Soda Pop

Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Reading trang 20 SGK. Người Mỹ và người châu Á, về mặt truyền thống, có những quan niệm khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Người Mỹ tin vào cuộc hôn nhân lãng mạn vì tình - đôi nam nữ thích nhau, yêu nhau và quyết định kết hôn với nhau.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

READING (ĐỌC)

 

Before you read : Theo cặp, hãy thào luận câu hỏi:

Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất cho cuộc sống hạnh phúc? Tại sao?

Tình yêu

□  Tiền

□  Sự chấp thuận của bố mẹ

Nhà đẹp

□  Việc làm tốt, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không xiềng xích hay thế lực bên ngoài nào có thể ép buộc tâm hồn của một người tin hay không tin.
No iron chain, or outward force of any kind, can ever compel the soul of a person to believe or to disbelieve.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên