Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Reading trang 20 SGK. Người Mỹ và người châu Á, về mặt truyền thống, có những quan niệm khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Người Mỹ tin vào cuộc hôn nhân lãng mạn vì tình - đôi nam nữ thích nhau, yêu nhau và quyết định kết hôn với nhau.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

READING (ĐỌC)

 

Before you read : Theo cặp, hãy thào luận câu hỏi:

Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất cho cuộc sống hạnh phúc? Tại sao?

Tình yêu

□  Tiền

□  Sự chấp thuận của bố mẹ

Nhà đẹp

□  Việc làm tốt, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.
A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket