Writing Unit 1 Lớp 12 Trang 17

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Writing trang 17 SGK. Theo nhóm, cho biết các qui tắc trong gia đình em. Thảo luận các chủ đề sau và thêm vào các qui tắc khác. Hãy sử dụng các nhóm từ: let, allow, be allowed to, have to, permit

UNIT 1: HOME LIFE

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo nhóm, cho biết các qui tắc trong gia đình em. Thảo luận các chủ đề sau và thêm vào các qui tắc khác. Hãy sử dụng các nhóm từ: let, allow, be allowed to, have to, permit...

làm việc nhà                         • dùng xe gắn máy của gia đinh

về nhà trề                             • đi chơi với bạn

chuẩn bị bữa ăn                    •

xem tivi                                 •  

• nói chuyện qua điện thoại

Example:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.
The true source of our sufferings has been our timidity.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s