Writing Unit 1 Lớp 12 Trang 17

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Writing trang 17 SGK. Theo nhóm, cho biết các qui tắc trong gia đình em. Thảo luận các chủ đề sau và thêm vào các qui tắc khác. Hãy sử dụng các nhóm từ: let, allow, be allowed to, have to, permit

UNIT 1: HOME LIFE

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo nhóm, cho biết các qui tắc trong gia đình em. Thảo luận các chủ đề sau và thêm vào các qui tắc khác. Hãy sử dụng các nhóm từ: let, allow, be allowed to, have to, permit...

làm việc nhà                         • dùng xe gắn máy của gia đinh

về nhà trề                             • đi chơi với bạn

chuẩn bị bữa ăn                    •

xem tivi                                 •  

• nói chuyện qua điện thoại

Example:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sự quyến rũ chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.
There are charms made only for distant admiration.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog