Unit 3: Ways Of Socialising (Cách Thức Giao Tiếp Xã Hội)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising (Cách Thức Giao Tiếp Xã Hội). Trong phần ngữ pháp bài 3 này chúng ta sẽ học câu trực tiếp và câu tường thuật. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

CÁCH THỨC GIAO TIẾP XÃ HỘI 

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 3 Lớp 12 Trang 30

 Speaking Unit 3 Lớp 12 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

 Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36

 Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trần gian vô cùng xấu xa, tôi không có gì để nói với nó.
Trang Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog