Ring ring

Unit 3: Ways Of Socialising (Cách Thức Giao Tiếp Xã Hội)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising (Cách Thức Giao Tiếp Xã Hội). Trong phần ngữ pháp bài 3 này chúng ta sẽ học câu trực tiếp và câu tường thuật. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

CÁCH THỨC GIAO TIẾP XÃ HỘI 

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 3 Lớp 12 Trang 30

 Speaking Unit 3 Lớp 12 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

 Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36

 Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát.
There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên