Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả; rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc.
One is left with the horrible feeling now that war settles nothing; that to win a war is as disastrous as to lose one.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane