Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising Listening trang 34 SGK. Theo cặp, các em quan sát tranh, sau đó thực hành hỏi và đáp về bức tranh theo các câu hỏi gợi ý.

 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, các em quan sát tranh, sau đó thực hành hỏi và đáp về bức tranh theo các câu hỏi gợi ý.

1. Họ đang làm gì?

2. Em nghĩ  họ sẽ nói gì để chào nhau?

3. Em nghĩ họ sẽ nói về việc gì?

4. Em nghĩ cuộc điện đàm của họ sẽ mất bao nhiêu thời gian? Tại sao?

* Nghe và lặp lại, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.
We are born crying, live complaining, and die disappointed.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s