XtGem Forum catalog

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu Á

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 8 tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu Á trang 28 SGK. Trong công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp có vị trí quyết định đối với nhiều nước, góp phần cung cấp công cụ, phương tiện giao thông, các sản phẩm tiêu dùng...

ĐỊA LÍ 8 BÀI 8: GIẢI BÀI TẬP TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Các nước Châu Á ngày nay đã đạt được một số thành tựu trong kinh tế — xã hội.

- Trong nông nghiệp: châu Á chiếm 93% sản lượng lúa gạo, 39% sản lượng lúa mì thê giới. Nhiều nước tự túc được lương thực và có nhiều sản phẩm xuất khẩu.

- Trong công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp có vị trí quyết định đối với nhiều nước, góp phần cung cấp công cụ, phương tiện giao thông, các sản phẩm tiêu dùng; không những đáp ứng nhu cầu mà còn tạo ra mặt hàng xuất khẩu.

- Trong dịch vụ: nhiều nước dịch vụ phát triển cao và đã đóng góp ti trọng lớn trong cơ cấu GDP.

- Đời sống của nhân dân châu Á đang được nâng lên rõ rệt.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trên đường đời hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên