Teya Salat

Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising Listening trang 34 SGK. Theo cặp, các em quan sát tranh, sau đó thực hành hỏi và đáp về bức tranh theo các câu hỏi gợi ý.

 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, các em quan sát tranh, sau đó thực hành hỏi và đáp về bức tranh theo các câu hỏi gợi ý.

1. Họ đang làm gì?

2. Em nghĩ  họ sẽ nói gì để chào nhau?

3. Em nghĩ họ sẽ nói về việc gì?

4. Em nghĩ cuộc điện đàm của họ sẽ mất bao nhiêu thời gian? Tại sao?

* Nghe và lặp lại, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào, sự tử tế tồn tại trên đời nhiều như thế nào, và dễ dàng như thế nào để giúp người khác hạnh phúc theo cách họ đã giúp ta khi họ cần tới sự trợ giúp và thấu hiểu.
One of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily we can make others happy in the same way when they need help and sympathy.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên