Teya Salat

Writing Unit 12 Lớp 12 Trang 134

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Writing trang 134 SGK. Đọc các lời hướng dẫn về bài tập khởi động trước khi bơi, kết hợp với hình các tư thế.

UNIT 12: WATER SPORTS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Đọc các lời hướng dẫn về bài tập khởi động trước khi bơi, kết hợp với hình các tư thế.

1. Hạ tay xuống, đưa tay về ngang hông, (hình c)

2. Đứng dạng chân, đưa tay thẳng về phía trước, chụm đầu ngón tay. (hình a)

3. Hạ cánh tay xếp theo hông trở về vị trí ban đầu. (hình d)

4. Đưa tay cao qua đầu, nhìn thẳng về phía trước, (hình b)

Task 2. Viết câu hướng dẫn đế khởi động trước khi bơi.

Gợi ý., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng ai sống mà không xô đẩy và bị xô đẩy; trong mọi việc, anh ta đều phải chen lấn qua thế giới, tấn công và bị tấn công.
No man lives without jostling and being jostled; in all ways he has to elbow himself through the world, giving and receiving offence.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên