80s toys - Atari. I still have

Reading Unit 12 Lớp 12 Trang 128

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Reading trang 128 SGK. Môn bóng nước được chơi trong một cái hồ sâu 1,8 mét, dài 30 mét và ngang 20 mét với cột gôn cao 3 mét với ít nhất 0,9 mét trên mặt nước. Khung thành gồm 2 cột dọc, 1 thanh xà ngang, và một lưới.

UNIT 12: WATER SPORTS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1/ Môn thể thao trong hình là gì?

2/ Nó được chơi ở đâu?

3/ Người ta chơi môn thể thao này như thế nào?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai.
Ask me not what I have, but what I am.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên