Duck hunt

Reading Unit 12 Lớp 12 Trang 128

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Reading trang 128 SGK. Môn bóng nước được chơi trong một cái hồ sâu 1,8 mét, dài 30 mét và ngang 20 mét với cột gôn cao 3 mét với ít nhất 0,9 mét trên mặt nước. Khung thành gồm 2 cột dọc, 1 thanh xà ngang, và một lưới.

UNIT 12: WATER SPORTS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1/ Môn thể thao trong hình là gì?

2/ Nó được chơi ở đâu?

3/ Người ta chơi môn thể thao này như thế nào?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy hứa với em, đó là tất cả những gì em muốn. Hãy nói với em rằng em đã thay đổi anh theo một cách nào đó. Hãy nói với em rằng em có ảnh hưởng lên cuộc đời anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn nhớ về em. Mất anh đã đủ khó khăn, nhưng em không muốn sống và nghĩ rằng em chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.
Promise me that's all I want. Just a promise that you will never forget me. Tell me I changed you somehow. Let me know that I had an impact on your life. Promise me that you will always remember me. Losing you was hard enough, but I don't want to live knowing I meant absolutely nothing to you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên