Polly po-cket

Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Language Focus trang 18 SGK. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 1: HOME LIFE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: The pronunciation of -s ending

* Grammar: Tense Revision

Exercise 1. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu.

Gợi ý:

1. Have you seen

2. has written

3. has asked, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng tốt không đúng chỗ sẽ chẳng được cảm ơn.
Unseasonable kindness gets no thanks.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên