Pair of Vintage Old School Fru

Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Language Focus trang 18 SGK. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 1: HOME LIFE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: The pronunciation of -s ending

* Grammar: Tense Revision

Exercise 1. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu.

Gợi ý:

1. Have you seen

2. has written

3. has asked, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.
The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.
Brian Tracy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên