Speaking Unit 2 Lớp 10 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 2 School Tanlks Speaking trang 24 SGK. Hoàn chỉnh bài hội thoại sau bằng từ, nhóm từ hay câu thích hợp trong khung. Sau đó luyện nói với bạn em.

UNIT 2: SCHOOL TALKS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Những từ ngữ sau thường được dùng khi người ta trò chuyện. Em hãy xếp chúng theo tiêu đề thích hợp, sau đó luyện tập với bạn.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s