The Soda Pop

Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)

Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)

Lược đồ Pháp đánh chiếm Bắc kỳ 1873 và 1882S 8-Bài 25- hai tiếtKHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( 1873-1884)I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT .CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KỲ

1.Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc kỳ:* Chính sách của Pháp :-Pháp thiết lập bộ máy cai trị có tính chất quân sự từ trên xuống .-Bóc lột bằng tô thuế , cướp đoạt ruộng đất của nông dân,vơ vét lúa gạo để xuất khẩu-Mở trường đào tạo tay sai và báo chí tuyên truyền cho kế hoạch xâm lăng của Pháp .* Chính sách đối nội , đối ngoại của triều đình Huế lỗi thời :-Vơ vét tiền của để phục vụ cuộc sống xa hoa và bồi thường chiến phí .-Kinh tế sa sút , tài chính thiếu hụt , binh lực suy yếu.-Bế quan tỏa cảng (đóng cửa).-Khởi nghĩa nông dân .

2.Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873.* Nguyên nhân:- Bắc Kỳ đông dân, nhiều khoáng sản .- Có sông Hồng nối liền với Hoa Nam (Trung Quốc)* Kế hoạch đánh Bắc Kỳ của thực dân Pháp:-Cho gián điệp thăm dò .- Lợi dụng nhà Nguyễn nhờ đem quân ra Hạ Long để dẹp “hải phỉ”.-Năm 1872 , Đuy puy gây rối ở Hà Nội .-Lấy cớ giải quyết vụ Đuy puy Gác- ni -ê đem quân Pháp từ Sài Gòn kéo ra Bắc .-Ngày 20-11-1873 Pháp đánh thành Hà Nội .-Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7000 quân triều đình , nhưng thất bại , bị thương nhịn ăn mà chết .- Con là Nguyễn Tri Lâm tử trận ở cửa ô Thanh Hà-Pháp chiếm Hải Dương , Hưng Yên, Phủ Lý , Ninh Bình, Nam Định* Quân Triều đình đông vẫn thua do : đường lối chính trị quân sự bảo thủcủa nhà Nguyễn .Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)Chiến trường Hà nội 1873 và 18823.Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 1873-1874.-Viên Chưởng Cơ đánh địch quyết liệt ở của ô Thanh Hà .-Nhân dân kháng cự quyết liệt* Chiến thắng Cầu Giấy lần I : ( 21-12-1873):-Thấy lực lượng địch ở Cầu Giấy yếu , quân ta khép chặt vòng vây.-Ngày 21-12-1873, Pháp đánh ra cầu Giấy , chúng bị quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm Phục kích .-Gac-ni-ê tử trận .* Nội dung Hiệp ước Giáp Tuất 15-3- 1874:triều đình Huế thừa nhận cho Pháp chiếm cả 6 tỉnh Nam Kỳ .Chịu lệ thuộc ngoại giao và thương mại* Nhận xét : mất chủ quyền ở Nam Kỳ , lệ thuộc về ngoại giao và thương mại xuất phát ý thức bảo vệ quyền lợi và dòng họII. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THƯ HAI . NHÂN DÂN BẮC KỲ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882-1884 .1.Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thư hai 1882- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, cấm đạo, dùng quân của Lưu Vĩnh Phúc , tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh .- Ngày 3-4-1882 ,Ri -vi -e cho quân đổ bộ lên Hà Nội .- 25-4-1882 , Ri- vi- e gửi tối hậu thư cho Tổng Đốc Hoàng Diệu đòi nộp khí giới và giao thành không điều kiện .- Không đợi trả lời, quân Pháp nổ súng tấn công , quân ta anh dũng chống trả , nhưng chỉ cầm cự buổi sáng,đến trưa thành mất , Hoàng Diệu tuẫn tiết theo thành .-Pháp chiếm Hòn Gai , Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ .

2.Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp:a. Kháng chiến chống Pháp của nhân dân :- Quân dân phối hợp chống Pháp- 19-5-1883 chiến thắng Cầu-Giấy lần thư hai , Ri- vi- e bỏ mạng ,quân Pháp hoang mang dao động .b. Pháp đánh Thuận an :-Cuối tháng 7-1883 vua Tự Đức qua đời , nội bộ triều đình lục đục .- Pháp thêm viện binh nên chúng đánh Thuận An.Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)

Pháp tấn công cửa biển Thuận An (Huế )

Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)Chiến trường Huế3.Hiệp ước Pa tơ nốt . Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ.-18-8-1883 Hạm đội Pháp đánh Thuận An .-20-8-1883 chúng lên Thuận An , triều đình Huế đình chiến, ký hai Hiệp ước là Hác- Măng và Pa- tơ -nốt .*Nội dung Hiệp ước Hác Măng năm 1883:+Triều đình Huế thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc kỳ , và Trung kỳ , cắt tinh Bình thuận ra khỏi Trung Kỳ và sát nhập vào Nam Kỳ thuộc Pháp.+Thanh – Nghệ – Tĩnh sát nhập vào Bắc Kỳ .+Triều đình Huế cai quản vùng Trung Kỳ , nhưng mọi việc thông qua Khâm sứ Pháp ở Huế .+Công sứ Pháp ở Bắc Kỳ kiểm soát công việc của triều đình và nắm quyền trị an , nội trị .+Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ,kể cả Trung quốc đều do Pháp nắm .+Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kỳ về Trung Kỳ .-Nhân dân và quan lại phản kháng mạnh, từ cuối 1883 đến 1885 Pháp chiếm Nắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang …-Pháp bắt triều Huế ký Hiệp ước Pa- tơ- nốt (6-6-1884).Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)

Lược đồ thái độ của triều đình và nhân dân Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp* Vì sao nói từ 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng tòan bộ quân Pháp ?+ H Ư 1862 : triều đình thừa nhận sự cai quản của Pháp ở Gia Định , Định Tường , Biên Hòa , chỉ có 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ .+H Ư 1874: Thừa nhận cho Pháp chiếm cả 6 tỉnh Nam Kỳ , chịu lệ thuộc về ngoại giao và thương mại , mất một phần quan trọng về chủ quyền tòan 6 tinh Nam Kỳ ,ngoại giao và thương mại .+H Ư 1883-1884 triều đình Huế chỉ cai quản từ Thanh- Nghệ – Tĩnh đến Bình Thuận ; Bắc kỳ và Trung Kỳ là sứ Bảo hộ, Nam kỳ là thuộc địa , Việt Nam là thuộc địa , nưả phong kiến của Pháp .Đoàn thị Hồng Điệp sư u tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống đáng giá
khi được hoàn thiện nhờ trí tưởng tượng.
Life is valuable
when completed by the imagination.
William Carlos Williams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên