80s toys - Atari. I still have

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ


 


A. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á


Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Lược đồ các nước Đông Nam Á


I. SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở  ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.


1. Vài nét chung về quá  trình đấu tranh giành độc lập.


-       Diện tích:4,5 triệu km2,dân số: 528 triệu người (2002), gồm 11 nước.


-       Trước Thế chiến II, Đông Nam Á là thuộc địa của các đế quốc Âu Mỹ, sau đó là Nhật Bản (trừ Thái Lan).


-       Trong thế chiến  II bị Nhật chiếm đóng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại.
There are truths which are not for all men, nor for all times.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên