Teya Salat

Chương I. Bài 4. Luyện tập este và chất béo – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 18 SGK Hóa lớp 12 tập 1
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  18  SGK Hóa lớp 12 tập 1


ĐỀ BÀI

Câu 1: So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.


Câu 2: Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.


Câu 3: Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1.


Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?


Chương I. Bài 4. Luyện tập este và chất béo – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  18  SGK Hóa lớp 12 tập 1


Câu 4: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.


a) Tìm công thức phân tử của A.


b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ cần một sợi tóc của người yêu cũng đủ để kéo khỏe hơn bốn con bò mộng.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên