Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 205 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm


Câu 2: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?


Câu 3:  Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?


Câu 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:


A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,…


Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.


D. cả A, B, C., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s