80s toys - Atari. I still have

Bài 25 – Tiết 2 : Viết đoạn văn trình bày luận điểm – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 


Luyện tập

1. Diễn đạt thành luận điểm ngắn gọn.


a. Trước hết là cần tránh lối viết dài dòng, lan man.


b. Ngoài việc mê viết, Nguyên Hồng còn thích truyền nghề cho bạn trẻ.


2.


– Luận điểm ‘Tế Hanh là một người tinh lắm’.


– Luận điểm ấy gồm 2 luận cứ :


+ Tế Hanh ghi được … quê hương.


+ Thơ Tế Hanh đưa ra … cảnh vật. Các luận cứ đó được xếp đặt theo trình tự tăng tiến, luận cứ sau biểu hiện một mức độ tinh tế cao hơn so với luận cứ đầu. Nhờ đó người đọc có được hứng thú tăng thêm., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn với bản thân rất quan trọng, bởi nếu không có nó, anh không thể trở thành bạn với bất cứ ai trên thế giới.
Friendship with ones self is all important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên