Chương I. Bài 1.Este – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 7, 8 SGK Hóa lớp 12 tập 1
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6  trang  7, 8  SGK Hóa lớp 12 tập 1


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống cạnh các câu sau:


a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.


b)Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .


c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.


d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.


e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.


Câu 2: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?


A. 2                        B. 3, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring