Chương I. Bài 1.Este – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 7, 8 SGK Hóa lớp 12 tập 1
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6  trang  7, 8  SGK Hóa lớp 12 tập 1


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống cạnh các câu sau:


a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.


b)Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .


c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.


d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.


e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.


Câu 2: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?


A. 2                        B. 3, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân.
No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru