pacman, rainbows, and roller s

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 84 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 84 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 84 SGK)

Đề bài:


Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets.


(Em hãy hoàn thành thư cám ơn Nga gửi Hoa sau khi cô ấy rời viện. Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng).


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 84 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


Dear Hoa.


Thank you very much for the flowers you sent me while I (1) was in the hospital. They (2) were beautiful and they really (3) helped to cheer me up. I (4) came out of the hospital on Monday morning.


Now I (5) am very bored. Will you come over to my place on the weekend? I’d love to see you., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.
Man thiên quá hải.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên