XtGem Forum catalog

Chương 7. Đồng và hợp chất của đồng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 158, 159 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  158, 159  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cấu hình electron của Cu2+ là :


A. [Ar]3d7.


B. [Ar]3d8.


C. [Ar]3d9.


D. [Ar]3d10.


Câu 2: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là :


A.Mg


B.Cu., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó dần trở thành những vết sẹo không bao giờ liền trong ký ức trưởng thành của mỗi chúng ta.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên