XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 - Sinh Học 10
Chương  2. Tế bào nhân sơ  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  34 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?


Hướng dẫn giải


Thành tế bào vi khuẩn có độ dày từ 10 – 20nm, được cấu tạo bằng chất peptiđôglican (pôlisaccarit liên kết với peptit). Thành tế bào vi khuẩn có chức năng quy định hình dạng của tế bào và bảo vệ tế bào.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Tế bào chất là gì?


Hướng dẫn giải


Tế bào chất nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân (hoặc nhân tế bào). Tế bào chất ở mỗi tế bào đều gồm 2 thành phần chính: bào tương (một dạng keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) và ribôxôm cùng một số cấu trúc khác.

Tế bào chất của vi khuẩn không có hệ thống nội màng cùng các bào quan có màng bao bọc và khung tế bào. Trong tế bào chất của vi khuẩn có các hạt ribôxôm là bào quan được cấu tạo từ prôtêin, ARN và không có màng bao bọc. Đây là nơi tổng hợp nên các loại prôtêin của tế bào. Ribôxôm của vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn ribôxôm của tế bào nhân thực, ở một số vi khuẩn, trong tế bào chất còn có các hạt dự trữ. Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.
Sacrifice, which is the passion of great souls, has never been the law of societies.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên