XtGem Forum catalog

Bài 5: Xác xuất của biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 74 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xét phương trình x2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho:

a) Phương trình có nghiệm


b) Phương trình vô nghiệm.


c) Phương trình có nghiệm nguyên.


Hướng dẫn giải:


Không gian mẫu là Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Số kết quả có thế có thể có là 6 (hữu hạn); các kết quả đồng khả năng.


Ta có bảng:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên