Văn mẫu lớp 12 – Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 12 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quá nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì chúng ta sống với nỗi sợ hãi.
Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane