Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 22 Việt Nam - đất nước, con người trang 80 SGK. Mục tiêu của chiến lược 10 nãm — 2001 — 2010 là: đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại 

ĐỊA LÍ 8 BÀI 22: GIẢI BÀI TẬP VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

- Việt Nam trên bản đồ thế giới:

+ Nước ta nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, một mặt gắn liền với lục địa Á - Âu, một mặt thông ra Biển Đông của đại dương Thái Bình Dương.

+ Nước ta có vị trí giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia và Biển Đông.

+ Việt Nam có nhiều nét tương đồng về tự nhiên, văn hoá, lịch sử với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

+ Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới.

- Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù sự khiêm tốn là đương nhiên đối với người lớn, nó không phải là đương nhiên đối với trẻ con. Khiêm tốn chỉ bắt đầu với nhận thức về Cái ác.
Although modesty is natural to man, it is not natural to children. Modesty only begins with the knowledge of evil.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid