Chương IV – Tiết 5 : Không khí – Sự cháy – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 99
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 99


1. Chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về thành phần của không khí ?

a. 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)


b. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;


c. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2,CO, khí hiếm,…)


d. 21% khí oxi, 78% các khí khác,  1% khí nitơ.


Hướng dẫn giải


Đáp án c.


2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?


Hướng dẫn giải, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là khi bạn rơi lệ và vẫn muốn anh, là khi anh lờ bạn đi và bạn vẫn yêu anh, là khi anh yêu người con gái khác nhưng bạn vẫn cười và bảo em mừng cho anh, khi mà tất cả những gì bạn thực sự muốn làm là khóc.
Love is when you shed a tear and still want him, it's when he ignores you and you still love him, it's when he loves another girl but you still smile and say I'm happy for you, when all you really do is cry.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog