Ring ring

Chương IV – Tiết 5 : Không khí – Sự cháy – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 99
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 99


1. Chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về thành phần của không khí ?

a. 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)


b. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;


c. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2,CO, khí hiếm,…)


d. 21% khí oxi, 78% các khí khác,  1% khí nitơ.


Hướng dẫn giải


Đáp án c.


2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?


Hướng dẫn giải, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trời phú cho ta sự sống với điều kiện nhất thiết phải can đảm bảo vệ nó tới cùng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên