XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 194 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 194 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4trang  194  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn


Trả lời:


– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.


Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo


– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.


Có hai loại chuỗi thức ăn:


Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một ngày làm thầy, suốt đời là cha.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên