The Soda Pop

Bài 17: Sóng Thủy triều Dòng biển

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 16 Sóng Thủy triều Dòng biển (bài 22 SGK nâng cao). Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là động đất, ngoài ra còn do núi lửa phun ngầm dưới đáy biên hoặc do bão.

BÀI 17: GIẢI BÀI TẬP SÓNG

THỦY TRIỀU - DÒNG BIỂN

(Bài 22 - Ban nâng cao)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối.
He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên