Duck hunt

Chương 7. Thấu kính mỏng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 190 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang  190  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 2: Nêu tính chất quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp.


Câu 3: Tiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì ? Đơn vị của tiêu cự và độ tụ ?


Câu 4: Chọn phát biểu đúng với vật đặt trước thấu kính.


A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.


B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì.


C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật.


D. Cả ba phát biểu A, B, C đếu sai.


Câu 5: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.
Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên