pacman, rainbows, and roller s

Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy writing trang 61 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Viết một đoạn văn khoảng 100 từ, mô tà các thông tin trong bảng. (Có thể xem bài mẫu ở Task 1)

UNIT 5: ILLITERACY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. varied                              

2. rise                              

3. who    

4. number  

5. different, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất.
True loves are often sown, but seldom grow on ground.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên