Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy writing trang 61 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Viết một đoạn văn khoảng 100 từ, mô tà các thông tin trong bảng. (Có thể xem bài mẫu ở Task 1)

UNIT 5: ILLITERACY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. varied                              

2. rise                              

3. who    

4. number  

5. different, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cộng đồng đình trệ khi không có thôi thúc của cá nhân. Thôi thúc của cá nhân tàn lụi khi không có sự cảm thông của cộng đồng.
The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.