Duck hunt

Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy writing trang 61 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Viết một đoạn văn khoảng 100 từ, mô tà các thông tin trong bảng. (Có thể xem bài mẫu ở Task 1)

UNIT 5: ILLITERACY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. varied                              

2. rise                              

3. who    

4. number  

5. different, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí trong khi vẻ đẹp của tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ ngoài cũng trở
nên đẹp.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên